"Leven in het groen"VERENIGING VAN EIGENAREN

Wanneer u komt wonen in Serviceflat Noordwijk, koopt u eigenlijk geen flat maar een "appartementsrecht". Voordat de koopakte passeert, vraagt u dit recht aan bij het bestuur van Serviceflat Noordwijk. Een commissie van het bestuur heeft met u een gesprek en kijkt samen met u of het wonen in serviceflat Noordwijk een goede keuze is. Als dit het geval is en u heeft een appartementsrecht gekocht, dan bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren en beslist u mee over het te voeren beleid.

Dit betekent in de praktijk ook dat voor aankoop van een appartement vooraf toestemming nodig is van het bestuur, ook bij het tekenen van een voorlopig koopcontract.


 

  


 

   
 

Tel: 050-3092688

Deze website is ontworpen door IC2